Macan

Gyoza Verdura o Gyosa Verdura

$3.550
Gyoza Verdura o Gyosa Verdura
Macan

Gyoza Verdura o Gyosa Verdura

$3.550

Gyoza Verdura (Giosa), Gyosa 

Formato: Bolsa 30 Unidades

Giosa


78025040